Freixenet

MEDI AMBIENT

El Nostre Compromís

A Freixenet som conscients que el llarg procés d'elaboració dels nostres caves neix de la terra, de la vinya, i, per això, la nostra sensibilitat ambiental és el resultat d'aquesta estreta vinculació entre el procés d'elaboració dels productes i del nostre entorn natural. El resultat d'aquest esforç és que cada dia som més respectuosos amb el medi que ens envolta i ho som per convicció i per responsabilitat, la responsabilitat és clau, cal que ens fem responsables, perquè el medi ambient és un bé comú i tots, segons les nostres possibilitats, hem i podem actuar. Una mostra d'aquesta responsabilitat autèntica és que el 1999 vam obtenir el certificat de gestió ambiental ISO14001, i vam ser la primera empresa de cava a obtenir aquesta distinció. L'obtenció del certificat ambiental va ser resultat de molts anys implementant millores a cadascun dels processos d'elaboració, basades en una idea principal: prevenir abans que tractar. La minimització en origen és la clau de l'eficiència productiva i mediambiental, és una actitud responsable amb el nostre entorn.

Fa temps que vam iniciar el camí cap a l'adaptació mediambiental, que requereix aquesta nova era, i continuem avançant. Gràcies a l'esforç de tots els col·laboradors de l'empresa, proveïdors i clients hem aconseguit fites importants, que es poden agrupar en:

  • Reducció del consum d'aigua.
  • Reducció en la generació de residus.
  • Energia i canvi climàtic.
  • Comprovació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de tota l'organització, d'acord amb la norma ISO14064-1.
  • Preservació del nostre entorn natural.

ISO 14001: LA NOSTRA EINA DE TREBALL

Freixenet - MEDI AMBIENT

La implantació del sistema de gestió ambiental l'any 1999 va significar un punt d'inflexió important per a Freixenet i va permetre endegar de manera sistemàtica i ordenada tots els esforços ambientals que s'estaven portant a terme. En aquest sentit, en primer lloc, la implantació d'un sistema de gestió va permetre analitzar de manera objectiva tots els aspectes ambientals i establir indicadors de control per fixar objectius de millora i avaluar l'evolució ambiental de la nostra activitat, especialment en els punts que encara es poden millorar, minimitzar o fins i tot eliminar.

Ens agradaria destacar el paper important que ocupa el personal de l'empresa. Com hem dit anteriorment, el sistema de gestió és una eina i, per tant, necessita la sensibilització i la professionalitat del nostre personal per utilitzar-la de manera òptima. Freixenet és conscient que, sense la implicació i l'ajuda de tots els seus col·laboradors, aquest sistema no hauria arribat a la maduresa que té avui.

REDUCCIÓ DE L'ÚS D'AIGUA POTABLE

Freixenet - MEDI AMBIENT

Un dels aspectes ambientals que més preocupen el departament de medi ambient de Freixenet és la reducció del consum d'aigua. Fins ara, i si comparem els consums d'aigua actuals amb els consums anteriors a la implantació del sistema ISO14001, la reducció és d'un 40% per ampolla produïda. Aquesta reducció s'ha aconseguit mitjançant la metodologia que sempre utilitza Freixenet: mesurar, prioritzar, reduir o optimizar i invertir.

REDUCCIÓ DE LA CÀRREGA CONTAMINANT A LES AIGÜES RESIDUALS

Freixenet - MEDI AMBIENT

Freixenet ha estat pionera a nivell sectorial en la implantació d'objectius per reduir en origen la càrrega contaminant de les aigües residuals. L'any 1990 Freixenet va veure la necessitat d'invertir en depuració. Hi havia dues opcions. La primera, invertir en una gran depuradora biològica; la segona, estudiar, en el punt d'origen, on es generaven les càrregues orgàniques més importants i eliminar-les, i si no es podien eliminar, com a mínim, reduir-les al màxim. Freixenet va optar per la segona opció, el resultat va ser molt positiu. Es van identificar tots els punts que vessaven aigües residuals, és a dir, totes les neteges, totes les línies de producció, i després d'identificar les càrregues orgàniques, es van establir objectius per reduir la contaminació entre un 50% i un 70%.

Aquesta filosofia de reduir contínuament la càrrega orgànica ha permès que una empresa de la mida de Freixenet no necessiti, fins ara, una depuradora biològica convencional i depuri bàsicament amb basses d'aireació. Això en una empresa de la nostra mida és un gran èxit.

REDUCCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS

Freixenet - MEDI AMBIENT

Fa anys que Freixenet implanta objectius per eliminar o reduir la generació de residus industrials. Aquests objectius han permès a l'empresa reduir un 37% el total de residus industrials generats per ampolla produïda i un 76% els residus no valoritzables que es porten a la deixalleria. Aquests resultats s’han aconseguit en substituir els embalatges d'un sol ús en què rebíem els nostres materials per embalatges reutilitzables. També hem invertit en sistemes d'evaporació i de concentració de subproductes i en la implantació de sistemes per reduir les pèrdues, especialment per trencament de vidre.

ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

Freixenet - MEDI AMBIENT

Actualment Freixenet persegueix un doble objectiu: ser més eficients energèticament i ajudar a contrarestar els efectes del canvi climàtic. Per poder reduir la despesa energètica, l'empresa disposa de comptadors per secció connectats a un programari de control. També es porten a terme auditories energètiques que permeten establir objectius de reducció i de millora.

En la mateixa línia, els cellers del Grup Freixenet van ser, una vegada més, les primeres empreses del sector del CAVA a comprovar les emissions dels gasos d'efecte hivernacle de tota l'organització, d'acord amb la norma ISO14064-1.

Amb la integració del càlcul de la petjada de carboni “Medi Ambient CO2 verificat”, dins del sistema de gestió mediambiental ISO14001, el Grup Freixenet obté nous aspectes de millora ambiental que s'integren a l'operativa diària de les caves. L'objectiu d'aquest procés d'integració és reduir les emissions de CO2 i contribuir en el procés, tant de mitigació com d'adaptació al canvi climàtic.

En aquest sentit, cal destacar algunes de les innovacions en viticultura sostenible, com aprofitar la fusta de la poda d'hivern per fer biomassa, les cobertes vegetals sembrades entre les fileres de la vinya per compensar el vigor dels ceps i afavorir la biodiversitat del sòl; o l'ús de feromones específiques per combatre la plaga del cuc del raïm.

FREIXENET I LA PRESERVACIÓ DE L'ENTORN NATURAL

Freixenet - MEDI AMBIENT

La necessitat de conèixer amb profunditat el que ens envolta ens va portar a iniciar un intens procés d'inventari i de catalogació de la biodiversitat de les nostres finques. Aquest inventari es continua revisant cada mes amb passeigs naturalistes i ens ha permès identificar centenars d'espècies animals i vegetals que comparteixen amb nosaltres l'entorn, i que s'han convertit en un patrimoni natural de gran valor que volem preservar i promoure.

Fruit d'aquesta convicció, hem establert acords de col·laboració amb diverses entitats de preservació de la biodiversitat que s'han incorporat a la nostra feina diària. Amb la instal·lació de caixes niu en punts específics o amb la preparació de refugis a les zones forestals que els voregen podem alliberar aus i mamífers procedents de centres de recuperació de fauna salvatge; amb l’estreta col·laboració en projectes europeus, com el projecte BioDiVine, ajudem a demostrar els beneficis de la biodiversitat al paisatge vitícola; amb la naturalització dels marges de les vinyes oferim un lloc de refugi, d'alimentació i de connectivitat a la fauna.

LA INNOVACIÓ, UNA EINA PER A LA SOSTENIBILITAT

Freixenet - MEDI AMBIENT

Com a resposta al repte que suposa produir més de 60 milions anuals d'ampolles de CAVA només en el seu centre principal, i més de 100 milions a nivell del Grup Freixenet, una de les estratègies executades és obtenir el desenvolupament del procés d'arrimat i desarrimat d’ampolles a les caves mitjançant la robotització integral d’aquestes operacions.

La implantació de tot el sistema logístic a les caves ha representat una millora significativa en l'optimizació del procés i també en la creació i el desenvolupament d'una tecnologia robòtica pròpia, pionera en el sector, amb solucions noves i inèdites. Les seves aplicacions contribuiran, sens dubte, a canviar de manera positiva la mentalitat de producció i la imatge de les empreses vitivinícoles.

Aquest objectiu ha permès augmentar la capacitat de les caves de Freixenet un 32,2%, reduir la dispersió de les existències de producte en curs un 64% i eliminar el trànsit de camions per carretera de 10.450 trajectes/any, fet que suposa una reducció de 545 tones l'any de CO2 amb l'eliminació dels transports i dels magatzems auxiliars.

Freixenet vol continuar millorant l'impacte ambiental; el llarg procés d'elaboració del cava neix de la terra, del raïm, i per això, la seva sensibilitat mediambiental és el resultat d'aquest fort vincle entre el procés d'elaboració dels seus productes i el nostre entorn natural.

Open Modal Close Modal